top of page

פיתוח יזמות וביצוע בצפון

Countryside Landscape

המגוון האנושי, התרבותי והגיאוגרפי מזמן לחבל הארץ הצפוני הזדמנויות מגוונות לפיתוח ושגשוג. SAWA - החברה לפיתוח הצפון משמשת כחברה יזמית של פרוייקטים חוסכי אנרגיה ומניעי הכנסה.

תחומי פיתוח:

  • תשתיות

  • פיתוח שטחים פתוחים

  • טיפול בפסולת

  • טיפול בשפכים

  • דרכי נוף

  • חיסכון במשאבים וארנגיה לרשויות מקומיות וחברות

  • חדשנות בחקלאות

הפרוייקטים שאנו מבצעים נעשים למען ובשיתוף תושבים וקהילה בהתאם לצרכים הסביבתיים

ציפורי.jpeg

פרוייקטים רצים:

אזור הצפון הגיאוגרפי של ארץ ישראל מתאפיין בריבוי שטחים פתוחים המהווים משאב קרקע ונוף חשוב ומשמעותי. פעמים רבות הם מהווים מקור מזון ומים לאדם ולכל מערכות החיים בהם מתקיים ונשמר במיטבו המגוון הביולוגי והנופי, המורשת ההיסטורית והתרבותית. השטחים הפתוחים משמשים "ריאות ירוקות" לאוכלוסייה, מקטינים מפגעים סביבתיים כמו זיהום אוויר ומתפקדים כאזורי חקלאות, נופש, בילוי וטיול בהם יכולים תושבים ותיירים למצוא מנוחה מחיי היום יום הסואנים. המשך קיומם של שטחים פתוחים הוא צורך חיוני לרווחת הפרט והקהילה ותנאי לקיומה של חברה בריאה ויציבה (אתר החברה להגנת הטבע) 

לרשויות המקומיות, ליוזמות אזרחיות ולתושבי הצפון יש אחריות גדולה בשמירה על החי והצומח בשטחים הפתוחים. אנו רואים היום תופעה הולכת וגוברת של פגיעה בטבע ובשטחים הפתוחים ובהם:

תופעת השלכת של פסולת בניין 

נהיגה פרועה

זבל של מטיילים

סחף האדמה, היחלשותה של הקרקע

ביוב וגרוטאות אל הוודאיות

החברה לפיתוח הצפון מיישמת מענים בשטח באמצעות חיבורים בין גורמים שונים המחויבים היום לשלב כוחות למען המשימה המורכבת של שמירה על שטחים פתוחים:

 

בתחום הארגוני – אנו מקדמים הסכמים ושיתופי פעולה בין רשויות ורשויות (טבע והגנים, קק"ל, רשות הנחלים וכדומה). 

בתחום הפיזי -  אנו מובילים רפורמה בתחומי הניקיון, אכיפה, הרתעה, שילוט, אדריכלות נוף ותשתית פיזית לניקיון.

בתחום התרבותי: אנו מקדמים שותפות ומעורבות חברתית, קמפיינים  חינוך, הסברה ושינוי אופן החשיבה על המרחב.


מטרה: שינוי תרבות הבילוי בטבע, הפחתת הגורמים המזהמים ולקיחת אחריות אזרחית בהובלת הרשויות.

רדיוס:

אם גם אתם רוצים להיות חלק מהשינוי בשטחים הפתוחים, השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

katan06@gmail.com

bottom of page